Una casa encantada

Plinio el Joven. Cartas. VII, 27 5-11

[5] Erat Athenis spatiosa et capax domus sed infamis et pestilens. Per silentium noctis sonus ferri, et si attenderes acrius, strepitus vinculorum longius primo, deinde e proximo reddebatur: mox apparebat idolon[1], senex macie[2] et squalore[3] confectus[4], promissa barba horrenti capillo; cruribus compedes, manibus catenas gerebat quatiebatque. [6] Inde inhabitantibus tristes diraeque noctes per metum vigilabantur; vigiliam morbus et crescente formidine mors sequebatur. Nam interdiu quoque, quamquam abscesserat imago, memoria imaginis oculis inerrabat, longiorque causis timoris timor erat. Deserta inde et damnata solitudine domus totaque illi monstro relicta; proscribebatur[5] tamen, seu quis emere seu quis conducere[6] ignarus tanti mali vellet.

[7] Venit Athenas philosophus Athenodorus[7], legit titulum auditoque pretio, quia suspecta vilitas, percunctatus[8] omnia docetur ac nihilo minus, immo tanto magis conducit. Ubi coepit advesperascere, iubet sterni sibi[9] in prima domus parte[10], poscit pugillares, stilum lumen, suos omnes in interiora dimittit; ipse ad scribendum animum oculos manum intendit, ne vacua mens audita simulacra et inanes sibi metus fingeret. [8] Initio, quale ubique, silentium noctis; dein concuti[11] ferrum, vincula moveri. Ille non tollere oculos, non remittere stilum, sed offirmare animum auribusque praetendere. Tum crebrescere fragor, adventare et iam ut in limine, iam ut intra limen audiri. Respicit[12], videt agnoscitque narratam sibi effigiem. [9] Stabat innuebatque digito similis vocanti. Hic[13] contra ut paulum exspectaret manu significat rursusque ceris et stilo incumbit. Illa[14] scribentis capiti catenis insonabat. Respicit rursus idem quod prius innuentem, nec moratus tollit lumen et sequitur. [10] Ibat illa lento gradu quasi gravis vinculis. Postquam deflexit in aream domus, repente dilapsa deserit[15] comitem. Desertus herbas et folia[16] concerpta signum loco ponit. [11] Postero die adit magistratus[17], monet ut illum locum effodi iubeant. Inveniuntur ossa inserta catenis et implicita, quae corpus aevo terraque putrefactum nuda et exesa reliquerat vinculis; collecta publice[18] sepeliuntur. Domus postea rite conditis manibus caruit.


[1] idolum (on), i : εἴδωλον : imagen, espectro

[2] macies, ei: delgadez, flacura

[3] squalor, oris: aspereza, suciedad, desaliño

[4] confectus  part. de conficio : abatido, agotado, consumido

[5] proscribo: anunciar una venta mediante carteles

[6] conduco: alquilar

[7] Atenodoro de Tarso, filósofo estoico, amigo de Cicerón y de Augusto

[8] percuncto: interrogar, cuestionar

[9] iubet sterni sibi : ordenó que le extendieran un lecho

[10] in prima domus parte : es una casa de tipo griego; el dueño ocupa la parte anterior, los esclavos son colocados en las habitaciones del fondo (in interiora dimittit)

[11] En § 8, se narra la aparición del fantasma utilizando los infinitivos.

[12] Se utiliza el presente (respicit…) para el filósofo y el imperfecto (stabat…) para el fantasma

[13] Hic (el filósofo)

[14] illa (effigies)

[15] El presente deserit, que sigue a el perfecto deflexit, marca el efecto sorpresa de la desaparición del fantasma

[16] herbas et folia : en el patio de la casa, área domus, unos árboles dan sombra, de ahí las hojas. Las hierbas son las malas hierbas, propias de una casa inhabitada durante largo tiempo

[17] adit magistratus : Unicamente los poderes públicos tienen autoridad para proceder a la sepultura de un desconocido con el fin de apaciguar a sus manes

[18] Publice : con cargo al erario público

El paisaje de Toscana

Plinio. Cartas, V, 6, 1-13

C. PLINIVS DOMITIO APOLLINARI SVO S.

Amaui curam et sollicitudinem tuam, quod, cum audisses me aestate Tuscos meos petiturum, ne facerem suasisti, dum putas insalubres. 2 Est sane grauis et pestilens ora Tuscorum, quae per litus extenditur; sed hi procul a mari recesserunt, quin etiam Appennino, saluberrimo montium, subiacent. 3 Atque adeo ut omnem pro me metum ponas, accipe temperiem caeli[1], regionis situm, uillae amoenitatem, quae et tibi auditu et mihi relatu iucunda erunt.

4 Caelum[1] est hieme frigidum et gelidum; myrtos, oleas quaeque alia assiduo tepore laetantur, aspernatur ac respuit; laurum tamen patitur atque etiam nitidissimam profert, interdum, sed non saepius quam sub urbe nostra, necat. 5 Aestatis mira clementia: semper aer spiritu aliquo mouetur, frequentius tamen auras quam uentos habet. 6 Hinc senes multi: uideas auos proauosque[2] iam iuuenum, audias fabulas ueteres sermonesque maiorum, cumque ueneris illo, putes alio te saeculo natum.

7 Regionis forma pulcherrima. Imaginare amphitheatrum aliquod immensum et quale sola rerum natura possit effingere. Lata et diffusa planities montibus cingitur, montes summa sui parte procera nemora[3] et antiqua habent. Frequens ibi et uaria uenatio. 8 Inde caeduae siluae[4] cum ipso monte descendunt. Has inter pingues terrenique colles (neque enim facile usquam saxum, etiam si quaeratur occurrit) planissimis campis fertilitate non cedunt, opimamque messem serius tantum, sed non minus percoquunt. 9 Sub his per latus omne uineae porriguntur unamque faciem longe lateque contexunt; quarum a fine imoque quasi margine arbusta nascuntur. 10 Prata inde campique, campi quos non nisi, ingentes boues et fortissima aratra perfringunt: tantis glaebis[5] tenacissimum solum, cum primum prosecatur, assurgit ut nono demum sulco perdometur. 11 Prata florida et gemmea trifolium aliasque herbas teneras semper et molles et quasi nouas alunt. Cuncta enim perennibus riuis nutriuntur; sed ubi aquae plurimum, palus nulla, quia deuexa terra quidquid liquoris accepit nec absorbuit effundit in Tiberim. 12 Medios ille agros secat, nauium patiens, omnesque fruges deuehit in urbem[7], hieme dumtaxat et uere; aestate summittitur immensique fluminis nomen arenti alueo[6] deserit, autumno resumit. 13 Magnam capies uoluptatem, si hunc regionis situm ex monte prospexeris. Neque enim terras tibi, sed formam aliquam ad eximiam pulchritudinem pictam uideberis cernere: ea uarietate, ea descriptione, quocumque inciderint oculi, reficientur.


[1] caelum, i : clima
[2] proauus, i: bisabuelo
[3] nemus, oris(n.): bosque
[4] caedua silua: bosque que puede cortarse, suministra leña para calefacción y pequeños materiales de construcción. Se opone a nemora procera et antiqua, bosque que se dejaba crecer y puede suministrar madera para vigas
[5] glaeba, ae: mota de tierra
[6] alueus, i: lecho del río
[7] in urbem : se refiere evidentemente a Roma

O dulce otium!

Plinio el joven, Cartas, I, 9

Plinius Minicio Fundano suo s.

Mirum est quam singulis diebus in urbe ratio aut constet[1] aut constare videatur, pluribus iunctisque non constet. [2] Nam si quem interroges ‘Hodie quid egisti?’ respondeat: ‘Officio togae virilis interfui[2], sponsalia aut nuptias frequentavi, ille me ad signandum testamentum, ille in advocationem, ille in consilium rogavit.’ [3] Haec quo die feceris, necessaria, eadem, si cotidie fecisse te reputes, inania videntur, multo magis cum secesseris[3]. Tunc enim subit recordatio: ‘Quot dies quam frigidis rebus absumpsi![4]

[4] Quod evenit mihi postquam in Laurentino meo aut lego aliquid aut scribo aut etiam corpori vaco[5], cuius fulturis[6] animus sustinetur. [5] Nihil audio quod audisse, nihil dico quod dixisse paeniteat; nemo apud me quemquam sinistris sermonibus carpit[7], neminem ipse reprehendo, nisi tamen me cum parum commode scribo; nulla spe nullo timore sollicitor, nullis rumoribus inquietor: mecum tantum et cum libellis loquor. [6] O rectam sinceramque vitam! O dulce otium honestumque ac paene omni negotio pulchrius! O mare, o litus, verum secretumque μουσεῖον, quam multa invenitis, quam multa dictatis!

[7] Proinde tu quoque strepitum istum inanemque discursum et multum ineptos labores, ut primum fuerit occasio, relinque teque studiis vel otio trade. [8] Satius est[8] enim, ut Atilius noster eruditissime simul et facetissime dixit, otiosum esse[9] quam nihil agere. Vale.

[1] ratio … constet : la cuenta… sea justa
[2] ‘Officio togae virilis interfui : asistí a la ceremonia de la puesta de la toga viril
[3] secedo: retirarse
[4] adsumo: consumir
[5] corpori vacare: ejercitar el cuerpo
[6] fultor, oris: sostén
[7] carpere: acosar
[8] satius est + infinitivo: es preferible…
[9] otiosum esse : disfrutar del ocio

Plinio a su esposa Calpurnia

Plinio el Joven. Cartas , 6, 4

C. Plinius Calpurniae suae s.

Numquam sum magis de occupationibus meis questus, quae me non sunt passae aut proficiscentem te valetudinis causa in Campaniam prosequi aut profectam e vestigio subsequi. 2 Nunc enim praecipue simul esse cupiebam, ut oculis meis crederem quid viribus quid corpusculo apparares, ecquid denique secessus voluptates regionisque abundantiam inoffensa transmitteres. 3 Equidem etiam fortem te non sine cura desiderarem; est enim suspensum et anxium de eo quem ardentissime diligas interdum nihil scire. 4 Nunc vero me cum absentiae tum infirmitatis tuae ratio incerta et varia sollicitudine exterret. Vereor omnia, imaginor omnia, quaeque natura metuentium est[1], ea maxime mihi quae maxime abominor fingo. 5 Quo impensius rogo, ut timori meo cottidie singulis vel etiam binis epistulis consulas. Ero enim securior dum lego, statimque timebo cum legero. Vale.

[1] natura (ablativo) quae metuentium est

Plinio el Joven, Cartas, 6, 7

C. Plinius Calpurniae suae s.
1 Scribis te absentia mea non mediocriter (1) affici unumque habere solacium, quod pro me libellos meos teneas, saepe etiam in vestigio meo colloces. 2 Gratum est quod nos requiris (2), gratum quod his fomentis (3) acquiescis; invicem ego epistulas tuas lectito atque identidem (4) in manus quasi novas sumo. 3 Sed eo magis ad desiderium tui accendor: nam cuius litterae tantum habent suavitatis, huius sermonibus quantum dulcedinis inest! Tu tamen quam frequentissime scribe, licet hoc ita me delectet ut torqueat. Vale.

(1) non mediocriter: (litote) extordinariamente, extremadamente
(2) requiro: añorar, notar la ausencia
(3) fomenta, orum: calmante, bálsamo
(4) Identidem (idem repetido con t eufónica): con frecuencia, repetidamente

Comida frugal

C. PLINIUS CATILIO SEVERO SUO S.
Veniam ad cenam, sed iam nunc paciscor, sit expedita sit parca, Socraticis tantum sermonibus abundet, in his quoque teneat modum. Erunt officia antelucana, in quae incidere impune ne Catoni quidem licuit, quem tamen C. Caesar ita reprehendit ut laudet. Describit enim eos, quibus obuius fuerit, cum caput ebrii retexissent, erubuisse; deinde adicit: “Putares non ab illis Catonem, sed illos a Catone deprehensos.” Potuitne plus auctoritatis tribui Catoni, quam si ebrius quoque tam uenerabilis erat? Nostrae tamen cenae, ut apparatus et impendii, sic temporis modus constet. Neque enim ii sumus quos uituperare ne inimici quidem possint, nisi ut simul laudent. Vale.

Plinio el Joven, Cartas, 3, 12

 Veniam ad cenam, iré a tu comida ; sed iam nunc paciscor, pero ya ahora pongo como condición ; sit expedita, que sea ligera ; sit parca, que sea frugal ; abundet tantum sermonibus Socraticis, que solo prolifere en conversaciones socráticas ; quoque in his teneat modum,  pero que incluso en éstas posea una medida; erunt officia antelucana, estarán los deberes anteriores al alba ; in quae ne licuit incidere impune Catoni quidem,  en los que no se permitió caer sin menoscabo ni siquiera a Catón; quem tamen C. Caesar reprehendit ita ut laudet, al que sin embargo C. Cesar censura de tal modo que lo alaba;  describit enim eos, quibus obuius fuerit, cum retexissent caput ebrii, erubuisse, pues cuenta que aquéllos con quienes se encontró se ruborizaron cuando desvelaron la cabeza de (Catón) ebrio; deinde adicit,  luego añade;  putares non Catonem ab illis, sed illos deprehensos a Catone, podrías pensar no que Catón (fue sorprendido) por ellos sino que ellos lo fueron sorprendidos por Catón; potuitne tribui plus auctoritatis Catoni, puede otorgársele más autoridad a Catón;  quam si quoque ebrius erat tam uenerabilis? ,  que incluso aun borracho era tan respetado?; tamen ut nostrae cenae constet modus apparatus et impendii sic temporis, sin embargo (deseo) que para nuestra comida haya limitación de boato y de gasto asi como de tiempo;  neque enim sumus ii quos inimici ne possint uituperare quidem, nisi ut laudent simul,  y pues  no somos de aquellos a quienes los enemigos no puedan reprochar si no los alaban al mismo tiempo;  vale, adiós.

Esclavos

Seneca –  De Beneficiis, III-20

Errat, si quis existimat seruitutem in totum hominem descendere : pars melior eius excepta est. Corpora obnoxia sunt, et adscripta dominis : mens quidem sui iuris ; quae adeo libera et uaga est, ut ne ab hoc quidem carcere cui inclusa est teneri queat, quo minus impetu suo utatur, et ingentia agat, et in infinitum comes coelestibus exeat. Corpus itaque est, quod domino fortuna tradidit. Hoc emit, hoc uendit: interior illa pars mancipio dari non potest. Ab hac quidquid uenit, liberum est; non enim aut nos omnia iubere possumus, aut in omnia serui parere coguntur : contra rempublicam imperata non facient ; nulli sceleri manus commodabunt.

Errat, si quis existimat seruitutem descendere in totum hominem, se equivoca quien piense que la esclavitud penetra al hombre entero; pars melior eius est excepta, la mejor parte de él está exenta; Corpora sunt obnoxia, et adscripta dominis, los cuerpos están sometidos y asignados a los señores; mens quidem sui iuris, el espíritu (está asignado) a su propia ley; quae adeo libera et uaga est, el cual es tan libre y desenvuelto ; ut quidem nequeat teneri ab hoc carcere cui inclusa estque no pueda ser sujetado por esta cárcel en la que está encerrado; quo minus utatur impetu suo, de modo que use menos de su impulso; et agat ingentia, y persiga las cosas grandes; et exeat in infinitum comes coelestibus, y salga hacia el infinito compañero con los dioses; corpus itaque est quod fortuna tradidit domino, así pues es el cuerpo lo que la fortuna entregó al señor; hoc emit hoc uendit, esto compra esto vende; illa pars interior non potest dari mancipio, aquella parte interior no puede ser dada en dependencia;  quidquid uenit ab hac est liberum, lo que viene de esta es libre; enim aut nos non possumus iubere omnia, pues ni nosotros podemos ordenar todo ; aut serui coguntur parere in omnia, ni los esclavos están obligados a obedecer en todo; non facient imperata contra rempublicam, no harán lo ordenado contra la república; commodabunt manus nulli sceleri, ni prestarán sus manos para algún crimen.

Plinio el Joven – Cartas, VIII-16

C. PLINIUS PATERNO SUO S.
Confecerunt me infirmitates meorum, mortes etiam, et quidem iuuenum. Solacia duo nequaquam paria tanto dolori, solacia tamen: unum facilitas manumittendiuideor enim non omnino immaturos perdidisse, quos iam liberos perdidi -, alterum quod permitto seruis quoque quasi testamenta facere, eaque ut legitima custodio. Sed quamquam his solaciis acquiescam, debilitor et frangor eadem illa humanitate, quae me ut hoc ipsum permitterem induxit. Non ideo tamen uelim durior fieri. Nec ignoro alios eius modi casus nihil amplius uocare quam damnum, eoque sibi magnos homines et sapientes uideri. Qui an magni sapientesque sint, nescio; homines non sunt. Hominis est enim affici dolore, sentire, resistere tamen et solacia admittere, non solaciis non egere. Verum de his plura fortasse quam debui; sed pauciora quam uolui. Est enim quaedam etiam dolendi uoluptas, praesertim si in amici sinu defleas, apud quem lacrimis tuis uel laus sit parata uel uenia. Vale.

infirmitates meorum mortes etiam et quidem iuuenum confecerunt me, las enfermedades e incluso las muertes de los míos y verdaderamente jóvenes me han abrumado; solacia duo nequaquam paria tanto dolori, (tengo) dos consuelos de ningún modo semejantes a tan gran dolor ;  solacia tamen, pero sin embargo consuelos; unum facilitas manumittendi,  el primero la facilidad (que tengo)para liberar (a los esclavos);  uideor enim non perdidisse omnino immaturos quos perdidi iam liberos, pues me parece no haber perdido completamente fuera de tiempo a los que perdí ya libres; alterum quod permitto quoque seruis facere quasi testamenta custodioque ea ut legitima, el segundo que  permito  también a los esclavos hacer una especie de testamentos y los respeto como (si fuesen) legítimos; sed quamquam acquiescam his solaciis,  pero aunque yo encuentre reposo en estas consolaciones ; debilitor et frangor eadem illa humanitate, quae induxit me ut permitterem hoc ipsum, soy abatido y soy roto por aquel mismo sentimiento humanitario que me ha llevado a permitir esto mismo (el consentir a los esclavos hacer testamento); tamen non uelim fieri ideo durior, sin embargo no quisiera cpnvertirme por esto en más duro; nec ignoro alios uocare casus eius modi nihil amplius quam damnum, y no ignoro que otros llaman a circunstancias de esto tipo nada más amplio que un daño;  eoque uideri sibi magnos homines et sapientes, y con eso les parece a ellos que son hombres grandes y sabios; nescio qui an magni sapientesque sint, no sé si serán grandes y sabios ; homines non sunt, hombres no son; est hominis enim affici dolore sentire  resistere tamen et solacia admittere, es propio del hombre estar afectado por el dolor sentirlo combatirlo sin embargo y escuchar los consuelos; non non egere solaciis, no (es propio del hombre) no tener necesidad de consuelos; verum fortasse  de his plura quam debui, verdaderamente quizá (haya dicho) de estas cosas más de lo que debía; sed pauciora quam uolui, pero menos de lo que quise; est enim quaedam uoluptas etiam dolendi, hay también cierto contento  en lamentarse; praesertim si defleas in sinu amici, sobre todo si lloras en el seno del amigo; apud quem sit parata lacrimis tuis uel laus uel uenia, junto al que este siempre preparada para tus lágrimas o la aprobación o la indulgencia. Vale.