Séneca se prepara para la muerte

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM

(1) Desinamus, quod uoluimus, uelle: ego certe id ago, senex ne eadem uelim, quae puer uolui. In hoc unum eunt dies, in hoc noctes, hoc opus meum est, haec cogitatio, imponere ueteribus malis finem: id ago, ut mihi instar totius uitae dies sit. Nec mehercules tamquam ultimum rapio, sed sic illum aspicio tamquam esse uel ultimus possit. (2) Hoc animo tibi hanc epistulam scribo tamquam me cum maxime scribentem mors euocatura sit: paratus exire sum et ideo fruar uita, quia quam diu futurum hoc sit, non nimis pendeo. Ante senectutem curaui, ut bene uiuerem, in senectute, ut bene moriar; bene autem mori est libenter mori. (3) Da operam, ne quid umquam inuitus facias: quidquid necesse futurum est repugnanti, id uolenti necessitas non est. Ita dico: qui imperia libens excipit, partem acerbissimam seruitutis effugit, facere quod nolit. Non qui iussus aliquid facit, miser est, sed qui inuitus facit. Itaque sic animum componamus, ut quidquid res exiget, id uelimus et in primis ut finem nostri sine tristitia cogitemus. (4) Ante ad mortem quam ad uitam praeparandi sumus. Satis instructa uita est, sed nos in instrumenta eius auidi sumus; deesse aliquid nobis uidetur et semper uidebitur: ut satis uixerimus, nec anni nec dies faciunt sed animus. Vixi, Lucili carissime, quantum satis erat; mortem plenus exspecto. Vale.

Séneca, Cartas a Lucilio, 61

LXI. SENECA LUCILIO SUO SALUTEM. (1) Desinamus uelle quod uoluimus, dejemos de querer lo que quisimos; ego certe ago id, yo ciertamente procuro hacer ésto; senex ne uelim eadem, que viejo no quiera lo mismo; quae puer uolui,  que niño quise; dies eunt in hoc unum, los días van hacia esto solamente; noctes in hoc, las noches hacia esto; hoc est opus meum, esto es mi trabajo; haec cogitatio, este mi pensamiento; imponere finem malis ueteribus, poner fin a los males (los vicios) antiguos; id ago, asi procuro; ut dies sit mihi instar totius uitae, que un día sea para mí el equivalente de una vida entera; nec mehercules rapio tamquam ultimum, y ¡por Hercules! no me apodero de él con avidez como al último; sed sic aspicio illum tamquam possit esse uel ultimus; sino que lo miro con serenidad como si pudiera ser el último; (2) scribo tibi hanc epistulam hoc animo, te escribo esta carta con este ánimo; tamquam mors euocatura sit cum maxime me scribentem, como si la muerte me hubiera de llamar en este momento a mí que escribo; sum paratus exire, estoy preparado para salir; et ideo fruar uita, y así gozaré de la vida; quia non pendeo nimis quam diu hoc futurum sit,  porque no estoy sujeto demasiado a cuan largo tiempo esto ha de ser; ante senectutem curaui ut bene uiuerem, antes de la vejez me preocupé de vivir bien; in senectute ut bene moriar, en la vejez por morir bien; autem mori bene est mori libenter, pero morir bien es morir de buen grado; (3) da operam, esfuérzate; ne umquam inuitus facias quid, por no hacer nunca algo a regañadientes; quidquid futurum est necesse repugnanti, lo que ha de ser inevitable para al que le repugna; id non est necessitas uolenti, eso no es necesidad para el que lo quiere; ita dico, así digo; qui libens excipit imperia, quien de buen grado acepta los mandamientos; effugit partem acerbissimam seruitutis, se escapa de la parte más amarga de la esclavitud; facere quod nolit, hacer lo que no quiere; Non est miser qui facit aliquid iussus, no es miserable quien hace algo mandado; sed qui facit inuitus, sino quien lo hace a regañadientes; Itaque componamus animum sic, así pues dispongamos el ánimo de tal manera; ut uelimus id quidquid res exiget, que queramos cualquier cosa que la circunstancia exige; et in primis ut cogitemus finem nostri sine tristitia,  y en primer lugar que pensemos en el fin nuestro sin tristeza;  (4) praeparandi sumus ante ad mortem quam ad uitam, nos hemos de preparar antes para la muerte que para la vida; uita est satis instructa, la vida está suficientemente provista; sed nos sumus auidi in instrumenta eius, pero nosotros estamos ávidos de provisiones de ella; uidetur et semper uidebitur aliquid deesse nobis, parece y siempre parecerá que algo nos falta; nec anni nec dies faciunt ut uixerimus satis, ni los años ni los días hacen que vivamos lo suficiente; sed animus,  sino el alma;. Lucili carissime , querido Lucilio; Vixi quantum erat satis, he vivido cuanto era suficiente; plenus exspecto mortem, saciado espero la muerte; Vale, adiós.

La fuerza irresistible del impulso amoroso

Virigilio, Geórgicas III  209-283

Sed non ulla magis uiris industria firmat
quam Venerem et cæci stimulos auertere amoris,
siue boum, siue est cui gratior usus equorum.
atque ideo tauros procul atque in sola relegant
pascua, post montem oppositum, et trans flumina lata,
aut intus clausos satura ad præsepia seruant.
carpit enim uiris paulatim, uritque uidendo
femina, nec nemorum patitur meminisse nec herbæ.
dulcibus illa quidem illecebris et sæpe superbos
cornibus inter se subigit decernere amantis.
pascitur in magna Sila formosa iuuenca :
illi alternantes multa ui prælia miscent
uulneribus crebris ; lauit ater corpora sanguis,.
uersaque in obnixos urgentur cornua vasto
cum gemitu : reboant siluæque et magnus Olympus.
nec mos bellantis una stabulare, sed alter
uictus abit longeque ignotis exsulat oris,
multa gemens ignominiam, plagasque superbi
uictoris, tum quos amisit inultus amores ;
et stabula aspectans regnis excessit auitis.
ergo omni cura uiris exercet et inter
dura iacet pernox instrato saxa cubili
frondibus hirsutis et carice pastus acuta,
et tentat sese, atque irasci in cornua discit
arboris obnixus trunco, uentosque lacessit
ictibus, et sparsa ad pugnam proludit harena.
post, ubi collectum robur, uiresque refectæ,
signa mouet, præcepsque oblitum fertur in hostem :
fluctus uti medio coepit cum albescere ponto,
longius ex altoque sinum trahit, utque uolutus
ad terras immane sonat per saxa neque ipso
monte minor procumbit, at ima exæstuat unda
uerticibus nigramque alte subiectat harenam.

Omne adeo genus in terris hominumque ferarumque
et genus aequoreum, pecudes pictaeque uolucres,
in furias ignemque ruunt: amor omnibus idem.
tempore non alio catulorum oblita leaena
saeuior errauit campis, nec funera uulgo
tam multa informes ursi stragemque dedere
per siluas; tum saeuus aper, tum pessima tigris;
heu male tum Libyae solis erratur in agris.
nonne uides ut tota tremor pertemptet equorum
corpora, si tantum notas odor attulit auras?
ac neque eos iam frena uirum neque uerbera saeua,
non scopuli rupesque cauae atque obiecta retardant
flumina correptosque unda torquentia montis.
ipse ruit dentesque Sabellicus exacuit sus
et pede prosubigit terram, fricat arbore costas
atque hinc atque illinc umeros ad uulnera durat.
quid iuuenis, magnum cui uersat in ossibus ignem
durus amor? nempe abruptis turbata procellis
nocte natat caeca serus freta, quem super ingens
porta tonat caeli, et scopulis inlisa reclamant
aequora; nec miseri possunt reuocare parentes,
nec moritura super crudeli funere uirgo.
quid lynces Bacchi uariae et genus acre luporum
atque canum? quid quae imbelles dant proelia cerui?
scilicet ante omnis furor est insignis equarum;
et mentem Venus ipsa dedit, quo tempore Glauci
Potniades malis membra absumpsere quadrigae.
illas ducit amor trans Gargara transque sonantem
Ascanium; superant montis et flumina tranant.
continuoque auidis ubi subdita flamma medullis
(uere magis, quia uere calor redit ossibus), illae
ore omnes uersae in Zephyrum stant rupibus altis,
exceptantque leuis auras, et saepe sine ullis
coniugiis uento grauidae (mirabile dictu)
saxa per et scopulos et depressas conuallis
diffugiunt, non, Eure, tuos neque solis ad ortus,
in Borean Caurumque, aut unde nigerrimus Auster
nascitur et pluuio contristat frigore caelum.
hic demum, hippomanes uero quod nomine dicunt
pastores, lentum destillat ab inguine uirus,
hippomanes, quod saepe malae legere nouercae
miscueruntque herbas et non innoxia uerba.

Sed non ulla industria firmat magis uiris, pero ningun proceder afirma más (sus) fuerzas ; quam auertere Venerem et stimulos amoris cæci, como alejar (de ellos) a Venus y a los estímulos del amor ciego ; siue usus boum siue equorum est gratior cui, sea que el uso (la cría) de bueyes, sea que (el uso) de caballos es (sea) más agradable a alguien ; atque ideo relegant tauros procul, y por eso (los ganaderos) relegan a los toros lejos ;  atque in pascua sola, y en los pastos solitarios ; post montem oppositum, detrás de una montaña colocada delante de ellos ; et trans flumina lata, y más allá de los ríos anchos ; aut seruant clausos intus ad præsepia satura,  o (los) guardan encerrados dentro junto a pesebres llenos ; femina enim carpit uiris paulatim, pues la hembra consume (sus) fuerzas poco a poco ; uritque uidendo,  y (les) quema siendo vista (por ellos) ; nec patitur meminisse nemorum nec herbæ, y no (les) permite acordarse de los bosques ni de la hierba (pasto) ; illa quidem dulcibus illecebris, aquella ciertamente con los dulces encantos ;  et subigit sæpe superbos amantes decernere inter se cornibus, conduce frecuentemente a (sus) soberbios amantes a luchar entre sí con los cuernos; formosa iuuenca pascitur in magna Sila, la hermosa novilla pace en el gran Sila; illi alternantes,  ellos alternantes (mutuamente);  miscent prælia, mezclan (emprenden) combates; multa ui, con gran fuerza; uulneribus crebris; con heridas frecuentes; sanguis ater lauit corpora,  negra sangre baña (sus) cuerpos; cornuaque uersa in obnixos, y (sus) cuernos vueltos contra (los que) luchan con esfuerzo;  urgentur cum uasto gemitu, son empujados con un vasto bramido; siluæque et magnus Olympus reboant, los bosques y el gran Olimpo retumban (el eco); nec mos bellantes stabulare una, y la costumbre no (es) que los combatientes habiten juntamente en el establo; sed alter abit uictus, sino que uno se va vencido; exsulatque longe oris ignotis, y vive en el destierro lejos en orillas desconocidas; gemens multa ignominiam, deplorando frecuentemente su ignominia; plagasque uictoris superbi,  y las heridas (recibidas) del soberbio vencedor; tum amores quos amisit inultus, pero además los amores que perdió sin venganza; et aspectans stabula excessit regnis auitis, y mirando los establos se retira de los reinos de sus antepasados;  ergo exercet uiris omni cura, en consecuencia ejercita sus fuerzas con todo cuidado; et iacet pernox cubili instrato inter dura saxa,  y yace durante la noche en un cubil a la intemperie entre duras rocas; pastus frondibus hirsutis et carice acuta, alimentado de hojas espinosas y de carrizo puntiagudo; et sese tentat,  y se pone a prueba;  atque discit irasci in cornua obnixus trunco arboris,  y aprende a irritarse para los (combates a golpes de) cuernos luchando contra el tronco de un árbol;  lacessitque uentos ictibus,  y acosa a los vientos con los golpes; et proludit ad pugnam harena sparsa, y se prepara al combate con la arena dispersa; post ubi robur collectum uiresque refectæ mouet signa, después desde que ha recogido el vigor y reparadas las fuerza hace avanzar las banderas;  præcepsque fertur in hostem oblitum,  y precipitándose se dirige contra el enemigo que le ha olvidado;  uti fluctus, como la ola; cum coepit albescere longius medio ponto,  cuando comienza a blanquear más lejos en medio del mar; trahitque sinum  ex alto, arrastra su curva desde alta mar; utque uolutus ad terras, y como rodando hacia la tierra; sonat immane per saxa, resuena terriblemente por las rocas; neque procumbit minor monte ipso, y no cae menos que la montaña misma; at unda ima exæstuat uorticibus, pero la ola más baja hierve con torbellinos; subiectatque alte harenam nigram, y lanza a lo alto una arena negra;

adeo in terris omne genus hominumque ferarumque, hasta tal punto en las tierras toda especie de hombres y de animales; et genus æquoreum, pecudes, uolucresque pictæ, y la especie marina los rebaños y los pájaros pintados; ruunt in furias ignemque, se precipitan hacia las pasiones y el fuego;  amor idem ómnibus, el amor (es) el mismo para todos;  non alio tempore leæna oblita catulorum errauit sæuior campis,  no en otro tiempo la leona olvidada de los cachorros ha errado más fiera por los campos;  nec ursi informes dedere uulgo tam multa funera stragemque per silvas, ni los osos deformes han dado por todas partes tantas muertes y masacre por los bosques; tum aper sæuus, entonces el jabalí es feroz; tum tigris pessima, entonces el tigre (es) peor que nunca;  heu ! male tum erratur in agris solis Libyæ, Ay! mal entonces (para quien) este perdido por los campos solitarios de Libia; nonne uides, ¿acaso no ves; ut tremor pertentet corpora tota equorum, como un temblor agita los cuerpos enteros de los caballos; si tantum odor attulit auras notas?,  si solamente el olor les ha llevado las brisas conocidas?; ac iam neque frena uirum, y ya ni los frenos de los hombres; neque uerbera sæua, ni los látigos crueles; non scopuli rupesque cauæ,  ni peñascos ni los barrancos profundos; atque flumina obiecta, ni los ríos colocados delante;  torquentiaque unda montes correptos,  y arrastrando en (su) ola los montes arrancados; retardant eos, los retardan a ellos; sus Sabellicus ipse ruit, el propio jabalí sabélico se precipita;  exacuitque dentes, y afila sus colmillos; et prosubigit terram pede, y escarba la tierra con la pezuña; fricat costas arbore,  frota sus costados contra un árbol; atque hinc atque illinc durat humeros ad uulnera,  y aquí y allá endurece sus hombres para las (posibles) heridas;  quid iuuenis, ¿ a qué (no se atreverá) el joven; cui durus amor uersat magnum ignem in ossibus ?, a quien el cruel amor vuelve (hace correr) un gran fuego en los huesos?; nempe, pues bien; serus nocte cæca natat freta turbata procellis abruptis, tardío (tarde) en la noche oscura atraviesa a nado el estrecho perturbado por tormentas desencadenadas ; super quem ingens porta cæli tonat, (él) por encima de quien la inmensa puerta del cielo truena; et æquora illisa scopulis reclamant, y las aguas se rompen con gran ruido contra las rocas; nec parentes miseri possunt reuocare,  ni (sus) padres infortunados pueden hacerle volver; nec uirgo moritura super funere crudeli,  ni la doncella que ha de morir además (después de él) con una muerte cruel; quid lynces uariæ Bacchi, ¿ a qué (no se atreveran) los linces moteados de Baco; et genus acre luporum,  y la raza fogosa de los lobos; atque canum,  y (la de) los perros; ceruique imbelles qui dant prælia ?,  y los ciervos pacíficos que sostienen combates; scilicet furor equarum est insignis ante omnes, sin duda el frenesí amoroso de las yeguas es notable por encima de todos;  et Venus ipsa dedit mentem, y la propia Venus (les) dio (esta) disposición; tempore quo quadrigæ Potniades absumsere malis membra Glauci, en el tiempo en que las cuadrigas de Potnia devoraron con sus mandíbulas los miembros de Glauco; amor ducit illas trans Gargara,  el amor lleva a ellas más allá del Gargara; transque Ascanium sonantem, y más alla del Ascanio resonante ; superant montes,  franquean las montañas; et tranant flumina, y atraviesan a nado los ríos; continuoque, ubi flamma subdita medullis auidis, e inmediatamente después de que la llama (del deseo) (ha sido) atizada en sus entrañas ávidas; uere magis,  en primavera especialmente; quia uere calor redit ossibus, porque en primavera el calor vuelve a los huesos; illæ stant rupibus altis, ellas se plantan sobre unas rocas elevadas; uersas omnes ore in Zephyrum, vueltas todas por el rostro hacia el Zéfiro; exceptantque auras leues, y reciben las brisas ligeras ; et sæpe sine ullis coniugiis grauidæ vento,  y a menudo sin ningún apareamiento fecundadas por el viento; mirabile dictu !, (cosa) admirable de ser dicha!;  diffugiunt per saxa et scopulos et convallis depressas, huyen a través de peñas y precipicios y valles profundos;  non ad tuos ortus, no hacia tu nacimiento; Eure, Euro; neque solis, ni (hacia el nacimiento) del sol;  in Boream Caurumque,  (sino ) hacia el Boreas y el Cauro; aut unde nigerrimus Auster nascitur, o donde el muy negro Auster nace;  et contristat cælum frigore pluvio, y entristece al cielo con un frío lluvioso;  hic demum uirus lentum,  entonces finalmente un líquido viscoso; quod pastores dicunt hippomanes uero nomine, que los pastores llaman hipómanes por su verdadero nombre;  destillat ab inguine,  destila de la ingle;  ; hippomanes quod nouercæ malæ legere sæpe, hipómanes que madrastras perversas han recogido a menudo;  miscueruntque herbas, y han mezclado a las hierbas; et uerba non innoxia,  y a las palabras no inofensivas.